Παρέμβαση για άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στο ΕΤΑΑ και στο ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ, εκφράζει τη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του για τη μέχρι σήμερα ολιγωρία των Διοικήσεων προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων των ασφαλιστικών θεμάτων καθώς και για τις ενέργειες και μεθοδεύσεις διαβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών στο ΚΕΑΟ, επισημαίνει ότι κύριο μέλημα και καθήκον της Διοίκησης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Ασφαλισμένων και του Ταμείου και ζητά να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων αιτημάτων που τους υποβάλει, η υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει στην επίλυση πλήθους ασφαλιστικών και επαγγελματικών προβλημάτων, στην αποτροπή του κινδύνου διακοπής της ασφάλισης και απώλειας της ιδιότητας του Μηχανικού και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στη σχετική επιστολή αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin