Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διαπιστώνοντας ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει την ολομέτωπη επίθεση προς τους Μηχανικούς της χώρας, λαμβάνοντας αντι-κοινωνικά, αντι-εργασιακά και αντι-ασφαλιστικά μέτρα και με δεδομένο ότι:
– στις σημερινές συνθήκες της οικονομική κρίσης, οι Μηχανικοί, οι οποίοι ως επιστήμονες και επαγγελματίες είναι σημαντικοί φορείς της προόδου και βασικοί συντελεστές της Εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας, εξωθούνται σε αφανισμό και διακοπή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, υφίστανται τα αποτελέσματα μιας πολιτικής πού τους αφήνει ανασφάλιστους, που τους αφαιρεί τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού, μιάς πολιτικής που οδηγεί σε μαζικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μιάς πολιτικής που απειλεί πλέον άμεσα και την βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Ταμείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
– οι Μηχανικοί δεν απαιτούν να μην πληρώνουν, απαιτούν όμως να είναι ίσοι απέναντι σε ίσους στην Κοινωνική προσφορά, την περίθαλψη και την σύνταξη

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕ

την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία για την μέχρι σήμερα ολιγωρία της Διοίκησης προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων των ασφαλιστικών μας θεμάτων καθώς και για τις ενέργειες και μεθοδεύσεις διαβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών στο ΚΕΑΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΜΕ

ότι οι υποχρεώσεις της Διοίκησης ενός Ασφαλιστικού Φορέα δεν περιορίζονται, ούτε εξαντλούνται στην εφαρμογή Νόμων. Κύριο μέλημα και καθήκον της Διοίκησης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Ασφαλισμένων και του Ταμείου

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  1. Την μη αποστολή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών στο ΚΕΑΟ ή οπουδήποτε αλλού. Κανένας Μηχανικός να μην οδηγηθεί σε αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Οι όποιες διεκδικήσεις είσπραξης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών να γίνονται αποκλειστικά και μόνο με ρυθμίσεις μεταξύ των ασφαλισμένων και της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ.
  2. Την απόσυρση των διατάξεων του Ν.3986/2011 για την παράνομη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Την δυνατότητα επιλογής από τους Μηχανικούς της ασφαλιστικής τους κατηγορίας.
  4. Την παράταση ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας των Μηχανικών, ανεξαρτήτως υποχρεώσεων στο Ταμείο, τουλάχιστον έως το τέλος του 2015.
  5. Την κατάργηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων πού επιβάλλονται σήμερα από το Ταμείο στις ασφαλιστικές οφειλές, τουλάχιστον για τα έτη από 2011 έως και 2015.
  6. Την πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την πλήρη κάλυψη αυτής για τους Μηχανικούς και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητως της ενδεχόμενης οφειλής τους, με άμεση θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας.
  7. Την άμεση ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου κλάδου ειδικών παροχών του Ν.3518/2006 με βάση τον κανονισμό και την αναλογιστική μελέτη που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο, για την κάλυψη της ανεργίας και του χαμηλού εισοδήματος των Μηχανικών, για την κάλυψη των προβλημάτων υγείας και της μητρότητας, για την καταβολή των εισφορών των ασφαλισμένων στους κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ.
  8. Την ανάκληση των εξοντωτικών μειώσεων στις συντάξεις και τις παροχές του Ταμείου και επαναφορά αυτών στο προηγούμενο ισχύον καθεστώς.
  9. Την αναπλήρωση των «κουρεμένων» αποθεματικών του Ταμείου.
  10. Την άμεση καταβολή των οφειλομένων ποσών από το Κράτος, από την συμμετοχή του στην τριμερή χρηματοδότηση του Ν.2084/1992.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

από τις Διοικήσεις του ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, μετά και από σχετική επιστολή μας με την οποία τους παραθέτομε όλα τα ανωτέρω, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση άμεσα των αιτημάτων μας, η υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει στην επίλυση πλήθους ασφαλιστικών και επαγγελματικών προβλημάτων των Μηχανικών, στην αποτροπή του κινδύνου διακοπής της ασφάλισης και απώλειας της ιδιότητας του Μηχανικού και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, όπως τους επισημαίνομε

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους συναδέλφους Μηχανικούς να στηρίζουν και να συμμετέχουν σε κάθε μορφής αγώνα για την οριστική και δίκαιη επίλυση των ασφαλιστικών μας αιτημάτων

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-M.Sc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin