Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε επιδοτούμενο σεμινάριο στην Τρίπολη 25.4.2014 που υλοποιεί το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, ως Μέλος της Ένωσης Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο: «Πρόγραμμα κατάρτισης /επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης & στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

Στο πλαίσιο του Έργου αυτού, προγραμματίζει σεμινάριο 40ωρης διάρκειας στην Τρίπολη, με έναρξη στις 25/4/2014, με τίτλο:

«Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία»

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 Ευρώ/ανά ώρα κατάρτισης (δεν υπάρχει κόστος παρακολούθησης, αντιθέτως λαμβάνετε 200€ μεικτά για την παρακολούθηση, μέσω ΕΣΠΑ).

Εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε αποστείλετε στοιχεία επικοινωνίας στο mail mpapath@central.tee.gr και υποβάλλετε σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του έργου:

 www.epanakatartisi.gr, επιλέγοντας ως Φορέα υλοποίησης το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

στην οποία μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το έργο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι μισθωτοί του Ιδιωτικού τομέα ή αυταπασχολούμενοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Πουρνάρα στο τηλέφωνο 2118001644.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin