Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών: Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσε​ων και των δόσεών τους για το έτος 2014


Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους, που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, για το έτος 2014, με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.

 Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από το νόμο.

Δείτε τον Πίνακα