Διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura


Το ΥΠΕΚΑ, με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και ιδιωτών που αφορούν σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000, δίνει διευκρινίσεις με το Αρ. Πρωτ.: οικ.1037/27.2.14 έγγραφο Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος.

Δείτε το Έγγραφο