Διευκρινήσεις ως προς την υπαγωγή Αυθαιρέτων Κατασκευών στις διατάξεις του ν.4178/13


Το ΥΠΕΚΑ, με το Αρ. Πρωτ.: οικ.743/14.2.14 έγγραφο Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, δίνει διευκρινήσεις ως προς την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4178/13 αυθαιρέτων κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων τα οποία δεν βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού και δεν έχουν κηρυχτεί αρχαία ή νεώτερα μνημεία κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002 με απόφαση Υπουργού.

Δείτε το Έγγραφο