Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.939/24.2.2014) με θέμα: Παρ. 18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)


Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης για τις διατάξεις της παρ. 18α του άρθρου 23 του ν.4178/2013 για τα αυθαίρετα, η Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την με Αρ. Πρωτ.: οικ.939/24.2.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο.

Δείτε την Εγκύκλιο