Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία

Κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων υπηρεσιών και ιδιωτών, το ΥΠΕΚΑ, με το Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.925/24.2.14 έγγραφο Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, δίνει διευκρινήσεις που αφορούν στη δυνατότητα χορήγησης άδειας δόµησης σε διηρηµένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-7-2011.

Δείτε το Έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin