Εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Με το έγγραφο που φέρει Αρ. Πρωτ. 3411/7.2.2014, η Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. – Τμήμα Α΄ του ΥΠΕΚΑ δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τις εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Δείτε το Έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin