Εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς


Με το έγγραφο που φέρει Αρ. Πρωτ. 3411/7.2.2014, η Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. – Τμήμα Α΄ του ΥΠΕΚΑ δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τις εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Δείτε το Έγγραφο