Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ 472/3.2.2014) με διευκρινήσεις επί του άρθρου 51 Ν.4178/2013 για τα αυθαίρετα


Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης για τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’), η Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξέδωσε την με Α.Π.: οικ 472/3.2.2014 διευκρινηστική εγκύκλιο.

Δείτε την Εγκύκλιο