Τροποποίηση του εντύπου καταγραφής αυθαιρέτων (ΥΑ 297/7.1.14 – ΦΕΚ Β΄39/14.1.14)

Σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 297 της 7 Ιανουαρίου 2014 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ αριθ. 39 της 14 Ιανουαρίου 2014 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), τροποποιείται το περιεχόμενο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

Δείτε το νέο έντυπο καταγραφής αυθαιρέτων στο ΦΕΚ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »