Παρέμβαση για την προαιρετική καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet

Με το άρθρο 3 της ΠΟΛ.: 1013/7.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται ως «προαιρετική» η συμπλήρωση των στοιχείων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα μεσω TAXISnet γενικότερα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας .
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, εκφράζει τη διαμαρτυρία του και ζητά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την άμεση τροποποίηση της απόφασης με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του Π.Ε.Α., όπου αυτό απαιτείται, στα υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή προς τον Υπουργό κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο Μαυραγάνη και τον Γεν. Γραμματέα κ. Θεοχάρη Θεοχάρη αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin