Μετάθεση για τις 30.6.2014 της προθεσμίας υποχρέωσης εφοδιασμού οχημάτων με ABS

Σύμφωνα με την αριθμ. 40857/4926/13 απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ, η καταληκτική ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2013 υποχρέωσης εφοδιασμού με σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) της παρ. 3 της αριθμ. 28366/2098/06 (Β’ 441) απόφασης μετατίθεται στις 30 Ιουνίου 2014.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της Χώρας για οχήματα που ανήκουν στις υπόχρεες κατηγορίες για τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής (ABS), το ΥΠΥΜΕΔΙ εξέδωσε την αριθμ. 68714/7747/27.12.2013 διευκρινιστική εγκύκλιο.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »