Μετάθεση για τις 30.6.2014 της προθεσμίας υποχρέωσης εφοδιασμού οχημάτων με ABS


Σύμφωνα με την αριθμ. 40857/4926/13 απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ, η καταληκτική ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2013 υποχρέωσης εφοδιασμού με σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) της παρ. 3 της αριθμ. 28366/2098/06 (Β’ 441) απόφασης μετατίθεται στις 30 Ιουνίου 2014.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της Χώρας για οχήματα που ανήκουν στις υπόχρεες κατηγορίες για τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής (ABS), το ΥΠΥΜΕΔΙ εξέδωσε την αριθμ. 68714/7747/27.12.2013 διευκρινιστική εγκύκλιο.