Εγκύκλιος 4 ΥΠΕΚΑ (Αρ. Πρωτ. οικ.: 66931/3.12.2013) με θέμα: Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 174 Α’)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin