Διοικούσα Επιτροπή

Σύνθεση Προεδρείου
Πρόεδρος: ΤΣΙΩΛΗ Χαρίκλεια, (Νομός Αρκαδίας)
Αντιπρόεδρος: ΤΡΟΧΑΤΟΣ Δημήτριος, (Νομός Μεσσηνίας)
Γεν. Γραμματέας: ΓΚΙΩΝΗΣ Σπυρίδων, (Νομός Λακωνίας)

Μέλη
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος, (Νομός Αργολίδας)
ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ Γεώργιος, (Νομός Μεσσηνίας)
ΜΩΡΑΚΕΑ Κυριακή, (Νομός Μεσσηνίας)
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Αργύριος, (Νομός Κορινθίας)
ΣΕΛΛΗΣ Τρύφων, (Νομός Αργολίδας)
ΧΡΟΝΗ Βαρβάρα, (Νομός Λακωνίας)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin