Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Νόμο περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης (Ν.4178/2013). Καλαμάτα & Τρίπολη 8.11.2013

Από την εκδήλωση στην Τρίπολη
Από την εκδήλωση στην Τρίπολη

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4178/2013 σχετικά με την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, το ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου (Ανακοίνωση).
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν :
1) στην Καλαμάτα, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 – 14.00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας (Αριστομένους 33), σε συνεργασία με το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Δήμο Καλαμάτας.
2) στην Τρίπολη, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 – 21.00 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης (Πάρκο Πλ. Άρεως), σε συνεργασία με το ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Στις παραπάνω ενημερωτικές εκδηλώσεις ομιλητές ήταν οι :
Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Νομικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ
Ευριδίκη Γαρδίκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Οικοδομικού Κτιριολογικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ).

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »