Παράταση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013 στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών β΄ εξαμήνου 2013


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ αποφάσισε να δοθεί στους ασφαλισμένους μέλη του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ νέα παράταση για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του β΄ εξαμήνου 2013 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013.
Η νέα παράταση αποτελεί μία έμπρακτη αποδοχή της αδυναμίας των ασφαλισμένων σε υψηλά ποσοστά να ανταποκριθούν στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και εξαιτίας της καθυστέρησης που υπήρξε στην αποστολή των εν λόγω ειδοποιητηρίων. Κυρίαρχη παράμετρος των εξελίξεων αποτελεί το γεγονός ότι εκκρεμεί η απόφαση από το ΣτΕ σχετικά με την προσφυγή του ΤΕΕ, η οποία θα καθορίσει τελικά και τις τιμές των ασφαλιστικών εισφορών. Το ΤΕΕ έχει προσβάλλει και ζητά να αποσυρθούν οι εξωπραγματικές και εξοντωτικές εισφορές, που έχουν θεσμοθετηθεί εις βάρος των μηχανικών.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ