Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Παράταση πρόσβασης των «προσωρινών» ενεργειακών επιθεωρητών στο πληροφοριακό σύστημα των ενεργειακών επιθεωρητών

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin