Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

(Προσοχή: Σε όσους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου 2013 και δεν έχουν στο μεταξύ μετεγγραφεί στο «οριστικό» Μητρώο, παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεών τους έως την 31η Οκτωβρίου 2013).

Δείτε την Ανακοίνωση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin