Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄174/8.8.2013)

Δημοσιεύφτηκε στο ΦΕΚ Α΄174/8.8.2013 ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε από τη Βουλή για τα αυθαίρετα, (Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”)

Δείτε το Ν.4178/2013

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin