Ανακοίνωση: Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4178/2013

Συνάδελφοι,

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για στήριξη των μελών του σε θέματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, δημιούργησε κέντρο υποστήριξης σχετικά με την: «εφαρμογή του Ν.4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

Για το λόγο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε ερωτήματα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος ( tee_trip@tee.gr ) σχετικά με την εφαρμογή του παραπάνω Νόμου. Τα ερωτήματα μαζί με τις απαντήσεις θα αναρτώνται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://teepelop.gr/2907/afthereta/erotisis-apantisis-n-41782013/, έτσι ώστε να είναι δυνατόν στον κάθε συνάδελφο να ενημερώνεται για το σύνολο των ερωτήσεων και απαντήσεων.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »