Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνημα του Ελεύθερου Επαγγελματία

Ο οδηγός εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο 2008 από το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελματικών Θεμάτων του Τμήματος αυτού, συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη «Νέοι μηχανικοί:Οδηγός για το ξεκίνημα του Ελεύθερου Επαγγελματία». Σκοπός της ομάδας εργασίας ήταν η διαμόρφωση ενός σύντομου οδηγού – βοηθήματος, που θα απευθύνεται στους νέους συναδέλφους μηχανικούς, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για τα πρώτα τους βήματα, μετά την εγγραφή τους στο ΤΕΕ.

Στον οδηγό γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τους νέους μηχανικούς και παράλληλα να γίνει μια εισαγωγή σε θέματα που αφορούν κυρίως την μερίδα αυτών, που θέλουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Επισημαίνεται πως ο συγκεκριμένος οδηγός δίνει κατευθύνσεις, χωρίς να επιχειρεί να γίνει το μοναδικό βοήθημα στα πρώτα βήματα του νέου μηχανικού. Έτσι θα διαπιστωθεί από τον αναγνώστη πως υπάρχουν αρκετές παραπομπές σε ιστοσελίδες, από τις οποίες οι νέοι μηχανικοί μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερέστερα, για τα θέματα και τις κατευθύνσεις που αναφέρονται, υλοποιώντας παράλληλα και ένα δεύτερο στόχο, που είναι η εξοικείωση του νέου μηχανικού στην χρήση της ιστοσελίδας του ΤΕΕ.

Δείτε τον οδηγό

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin