Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

Εισέλθετε στο σύνδεσμο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/EPAGELMATI
KA_DIKAIWMATA
, επιλέξτε ειδικότητα και πατήστε το κουμπί “Μετάβαση” για να διαβάσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, τη νομοθεσία σε μορφή PDF καθώς και τις συχνότερες ερωταποκρίσεις που υποβάλλονται για τα αντίστοιχα θέματα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin