Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ).»

Δείτε την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/44/6851 απόφαση του Υπουργείου εδώ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin