Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη σύνταξη των μελετών καταγραφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) στις περιοχές εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, εκτός των ορίων των οικισμών των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 και των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους.»

Δείτε την Απόφαση του ΥΠΕΝ με αριθ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/53355/1219 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin