Έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την κατάθεση δικαιολογητικών ενόψει λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.»

Δείτε το με Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/53113/1664/25/05/2022 έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin