ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταία ενημέρωση: 02.06.2022 / ανάρτηση 121ης ομάδας)

–  Αρχείο 121ης ομάδας ερωτήσεων–απαντήσεων 

–   Αρχείο 120ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–  Αρχείο 119ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 118 της ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 117ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 116ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 115ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 114ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 113ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 112ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 111ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 110ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 109ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 108ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 107ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 106ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 105ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 104ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 103ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 102ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 101ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 100ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 99ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 98ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 97ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 96ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 95ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 94ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 93ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 92ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 91ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 90ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 89ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 88ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 87ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 86ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 85ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 84ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 83ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 82ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 81ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1967)

–   Αρχείο 80ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 79ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 78ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 77ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1885)

–   Αρχείο 76ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 75ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1833)

–   Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 72ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)

–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ. 1181 της 45ης ομάδας)

–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: για την με αριθμ. 1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)

–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »