Ενημερωτικά video της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ με τίτλο: Υποβολή Εγγραπτέων Πράξεων

α) Δείτε το video που αφορά τη διαδικασία έως 30.04.2022

β) Δείτε το video που αφορά τη διαδικασία από 01.05.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin