Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Δράση 8.iii.1. με θέμα: «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους»

Δείτε την πρόσκληση εδώ  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin