Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»».

Δείτε την απόφαση αριθ. 39557/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin