Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/οικ.12741/Α321/19-7-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3264) στις περιπτώσεις πυρκαγιών που στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής προβλέπεται η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.»

Δείτε την απόφαση  48859/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin