Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5778).

Δείτε την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166 (ΦΕΚ Β’/684/16.02.2022) απόφαση εδώ

Δείτε συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” εδώ

Δείτε διευκρινήσεις ως προς την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin