Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων από 1.1.2022, στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Δείτε το υπ’ αριθ. 73641/Σ.21157/16.02.2022 έγγραφο του ΕΦΚΑ  εδώ

Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. 5/02.02.2022 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin