Οδηγίες Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ΠΕ Αρκαδίας για υποβολή στην Επιτροπή του αρθρ. 116 του Ν.4495/2017, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το αρθρ. 227 του Ν.4610/2019.

Δείτε τις οδηγίες εδώ

(Οι οδηγίες αφορούν την υποβολή δικαιολογητικών στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ΠΕ Αρκαδίας)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin