Εγκύκλιος 5 / 02.02.2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα» 

Δείτε την εγκύκλιο 5 / 02.02.2022  του ΕΦΚΑ εδώ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin