Υπηρεσία πρόσβασης από την Κτηματολόγιο Α.Ε. στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων και έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου

Συνδεθείτε στη νέα υπηρεσία εδώ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin