Εγκύκλιος 01/2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Δείτε την εγκύκλιο 1/2022 του Υπουργείου εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin