Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης».

Δείτε την απόφαση υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin