Προκήρυξη εξετάσεων ΤΕΕ για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ –  περίοδος Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη του ΤΕΕ  εδώ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin