Απόφαση ΥΠΕΝ με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-3-2020 «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών» (Β΄1899) 

Δείτε την απόφαση υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123707/4744 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin