Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δείτε την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin