Παρατάσεις πολεοδομικών – χωροταξικών προθεσμιών Ν. 4876/2021

Δείτε το Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23.12.2021) άρθρο 73 με τις παρατάσεις εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin