ΤΕΕ: Διαδικτυακή Εκπαιδευτική παρουσίαση για την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων και πιστοποιητικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω του συστήματος «e-Άδειες» (Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00 πμ)

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης συνδεθείτε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin