Προκήρυξη και τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού αναφορικά με την μίσθωση χώρου που θα στεγάσει τα Υποκατάστημα των Κτηματολογικών Γραφείων

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού εδώ

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin