Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


Δείτε το σχετικό ΦΕΚ 5104/Β/4-11-2021 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin