Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 με θέμα: «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας».

Δείτε το σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin