Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2021)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού από το ΤΕΕ (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin