Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (Αποκεντρωμένα Τμήματα Καλαμάτας, Κορίνθου). (Δελτίο Τύπου 8.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 8.10.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin