Επιστροφή Πιστωτικών Υπολοίπων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Μη Μισθωτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. (Δελτίο Τύπου 1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ