Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρ.384846/1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρ.384846/1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ